Wat doet Mamas for Africa?

Mamas for Africa in Oost-Congo

Mamas for Africa is hoofdzakelijk actief in Oost-Congo. We werken vanuit twee grote centra: Bukavu en Uvira. In elk van deze steden hebben we een Maison de la Femme. Ze zijn een veilige haven voor vrouwen en meisjes die bedreigd zijn door geweld.

Vanuit deze Maisons de la Femme nemen we allerhande initiatieven om in de wijde omgeving slachtoffers van verkrachting op te sporen en te verzorgen.

Het eerste Maison de la Femme

Mamas for Africa opende haar eerste Maison de la Femme in Bukavu. Het biedt tijdelijke opvang aan slachtoffers van verkrachting. Dikwijls in afwachting van dringende medische zorgen in het Panzi-ziekenhuis. Later opende Mamas for Africa ook een tweede Maison de la Femme in Uvira.

In elk huis werken enkele psychosociaal assistentes en een psychologe die de vrouwen en meisjes ondersteunen die er onderdak en opvang nodig hebben. Er worden ook opleidingen georganiseerd voor de eigen medewerkers en die van onze partners, zodat ze sterker staan en hun zorg kunnen uitbreiden.

Daarnaast trekken ze ook naar de dorpen voor vorming en sensibilisering. Daar verlenen ze ook individuele psychologische begeleiding aan slachtoffers met ernstige trauma’s.

Naam en faam

De Maisons de la Femme van Bukavu en Uvira zijn bijzonder goed gekend in de regio. Ze hebben ook een uitstekende naam en faam en bieden elk jaar tijdelijk onderdak aan honderden vrouwen. Maar daarmee is lang niet alle leed gelenigd. En dus zet Mamas for Africa ook volop in op externe partners.  Een van deze partners is het Panzi-ziekenhuis in Bukavu dat ons beschouwd als één van hun meest bevoorrechte partners.

Hoewel die partners veel en goed werk leveren, is het soms nodig dat Mamas for Africa zelf optreedt. Daarom staan onze psychologe en psychosociaal assistente altijd klaar om bij te springen of zelfs te bemiddelen wanneer er conflicten dreigen. Bijvoorbeeld wanneer slachtoffers uit hun gezin worden verstoten.

Partners vergroten het werkterrein

Het is de overtuiging van Mamas for Africa dat sterke, lokale partners noodzakelijk zijn om duurzame verandering teweeg te brengen. Mamas for Africa faciliteert deze organisaties op verschillende manieren. Nicole Nuyts – onze ‘ogen en oren’ in Bukavu – geeft samen met haar team advies en begeleidt de lokale organisaties zodat ze hun werking voortdurend kunnen bijschaven en verbeteren. De organisaties kunnen ook rekenen op materiële en financiële hulp, zodat ze op een onafhankelijke manier hun werk kunnen doen. Continuïteit is daarbij belangrijk.

Even belangrijk is de capaciteitsversterking waarop Mamas for Africa inzet. Dat betekent dat we met vormingen en opleidingen de medewerkers van onze partners versterken en bekwamen. Zo leiden we zelf psychosociale assistentes op die in de dorpen psychologische hulp kunnen bieden aan getraumatiseerde vrouwen. Die opleiding is tegelijk theoretisch en praktisch. Dat betekent dat we geregeld mee op het terrein gaan, om de medewerkers te coachen, bij te scholen en te ondersteunen.

Samenwerking met lokale partners in Bukavu en Uvira

Het is de overtuiging van Mamas for Africa dat sterke, lokale partners noodzakelijk zijn om duurzame verandering teweeg te brengen. Daarom zet Mamas for Africa in op samenwerking met lokale partners en overheden. Mamas for Africa ondersteunt hen met opleiding en vorming, en versterkt hun capaciteiten en autonomie.

Lees meer...