1 op 3 vrouwen is slachtoffer van seksueel geweld in Oost-Congo

In Oost-Congo wordt seksueel geweld ingezet als oorlogswapen. Bovendien is gendergelijkheid er allerminst een gewonnen zaak.

Minerale rijkdommen

Congo, een rijk land ...

De minerale rijkdom van Oost-Congo staat in schril contrast met de extreme armoede ten gevolge van het aanslepende conflict in de regio.

Het gewelddadig conflict treft vooral de meest kwetsbare meisjes en vrouwen. Zij zijn een doelwit in de strijd om grondstoffen. Seksueel geweld wordt ingezet als oorlogswapen.

De Congolese overheid slaagt er niet in haar burgers afdoende te beschermen. Allerhande milities nemen het heft in eigen handen.

En dan zijn er nog de poreuze grenzen. Steeds meer landen penetreren het gebied om bodemschatten weg te kapen ten koste van de lokale bevolking.

IMG_1026

Medisch en psychologisch

Mamas for Africa helpt

Mamas for Africa kan geen einde maken aan dit conflict. Maar we kunnen de samenleving wel beter maken door meisjes en vrouwen te steunen. Dankzij jouw hulp groeien zij uit tot sterke overlevers die hun bestaan in eigen handen nemen, als springplank naar vrede.

Mamas for Africa is in Oost-Congo een begrip. In 2023 hielpen we 2.901 vrouwen na seksueel geweld of bij ernstige gynaecologische kwalen.

We geven medische hulp en indien nodig zorgen we voor een opname in het ziekenhuis. De kosten van die zorg en operaties nemen we op ons. We bieden ook psychologische zorg. Broodnodig: trauma's moeten helen. Bovendien worden vrouwen vaak verstoten uit hun gemeenschap. Wij zijn dan hun enige hoop, zeker in afgelegen dorpen.

Base

Sensibilisering

Vrouwen én mannen: samen voor een betere wereld

Maar Mamas for Africa zet ook in op bewustmaking. De hele gemeenschap - vrouwen én mannen - wordt gesensibiliseerd door onze lokale teams. In parochiecentra, op dorpspleinen, in scholen en via de radio praten we over gelijke rechten, seksueel geweld, verstoting en masculinité positive. Taboes worden doorbroken.

IMG_5810

Waarom Mamas for Africa steunen?

Als jij ons steunt, verlicht je de pijn van duizenden meisjes en vrouwen.

Je draagt bij tot hun fysiek én mentaal herstel.

Je geeft hen hoop op een beter leven, ook voor hun gezin, hun buren, hun dorpsgenoten.