Vervolledig je gegevens

Vanaf nu is de vermelding van het nationaal nummer/rijksregisternummer of ondernemingsnummer vereist om jouw fiscaal attest te verkrijgen. Vul hieronder je gegevens aan, zo blijf je zeker genieten van een welverdiende belastingkorting. 

Vanaf nu is de vermelding van het nationaal nummer/rijksregisternummer of ondernemingsnummer vereist om jouw fiscaal attest te verkrijgen.

Mamas for Africa garandeert dat jouw rijksregisternummer/ondernemingsnummer uitsluitend gebruikt wordt om fiscaal attesten mee op te maken en dat ze deze informatie enkel deelt met de bevoegde dienst van de FOD Financiën.