Hoe gaan we te werk?

Mamas for Africa biedt in de eerste plaats toegang tot medische zorgen en psychologische bijstand aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Onze aandacht gaat vooral naar de meest kwetsbare vrouwen in de dorpen van Oost-Congo. Armoede, ongeletterdheid en afhankelijkheid van hun man zijn hiervan de oorzaak. Daardoor zijn ze vaak slachtoffer van intra- en extra-familiaal geweld, worden ze behandeld als tweederangsburgers en kennen ze hun basisrechten niet.

Zonder onze tussenkomst blijven deze vrouwen verstoken van elke hulp. Hun geven we laagdrempelige toegang tot zowel medische als psychologische hulp.

Daarnaast zetten we ook in op weerbaarheid en bewustwording. Wij zijn ervan overtuigd dat bewuste vrouwen sterker staan. Weerbaarheid streven we na door vrouwengroepen te organiseren, de solidariteit tussen de vrouwen te verhogen en hun positie in de samenleving te verbeteren.

We doen dit met respect voor de eigenheid, cultuur en identiteit van de vrouwen en vertrekken altijd vanuit de wijze waar op ze zelf deze gendergelijkheid willen nastreven.

Omdat vrouwen na verkrachting vaak verstoten en afgewezen worden, richten we ons zeer specifiek op sociale re-integratie. Daarom betrekken we ook zo veel mogelijk de gemeenschappen en mannelijke bevolking bij onze werking. Dat gebeurt onder meer door te bemiddelen tussen alle partijen om zo de rechten van de vrouwen ingang te doen vinden in de wijze waarop de verschillende groepen met elkaar samenleven.