Van wie krijgen we steun?

Mamas for Africa zoekt actief naar samenwerking en complementariteit met andere (internationale) organisaties, zowel in België als in Congo.

Mamas for Africa krijgt financiële of operationele steun van de volgende partners: