Waar staan we voor?

Mamas for Africa vindt respect voor vrouwenrechten cruciaal. We beschouwen vrouwen als de hoeksteen van de samenleving. Respect voor hun waardigheid is de ultieme voorwaarde voor het bereiken van vrede en duurzame ontwikkeling.

In onze projecten in Afrika hebben we daarom in de eerste plaats oog voor de meest kwetsbare vrouwen in de samenleving. Omdat zij het vaakst slachtoffer zijn van uitsluiting en seksueel of ander geweld.