Eerstelijnshulp tot ver buiten de grenzen van Bukavu

Onze basis is het Maison de la Femme in Bukavu. Vanuit dit huis bedienen we een groot deel van de provincie Zuid-Kivu met onze multidisciplinaire teams. Zij gaan dagelijks van dorp tot dorp. Daarnaast bieden we in ons Maison de la Femme opvang aan meisjes en vrouwen.

Naast ons Maison de la Femme werken we met 11 onthaalcentra in Uvira én op het platteland. Afhankelijk van de steeds wisselende situatie begeven onze verplegers, psychologen en assistenten zich gericht naar deze centra. Daarnaast kan de lokale bevolking er terecht voor consultatie, verzorging, ondersteuning, …

Op deze manier bestendigen we onze aanwezigheid op het platteland van Zuid-Kivu, daar waar de nood het hoogst is.

Bekijk een kaartje

Naar boven