Mamas for Africa strijdt voor vrouwenrechten en tegen seksueel geweld op drie niveaus

Van een initiatief dat aanvankelijk vooral directe hulp bood, is Mamas for Africa uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie. Natuurlijk lossen we nog altijd directe noden op. Dat zit nu eenmaal in het DNA van onze organisatie. Maar even belangrijk vinden we dat de oorzaak van het leed en geweld verdwijnt. Daarom trekt Mamas for Africa ook volop de kaart van sensibilisering.

Het werk op het terrein kunnen we bovendien niet aan zonder onze lokale partners. We steunen en versterken hen met opleidingen en vormingen. Op die manier doen we aan capaciteitsversterking.

Onze acties kun je onderbrengen in drie zorggebieden:

Onze eerstelijnszorg: informeren en voorkomen

 • We keren ons tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen. Dat doen we met preventie- en sensibiliseringscampagnes waarmee we van dorp tot dorp trekken. Daar organiseren we voorlichting, debatten over de rol van vrouwen in de samenleving en het recht op een respectvolle, gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Zo wordt het leven op termijn voor iedereen een beetje beter.
 • Preventieve acties ondernemen we ook op het vlak van de gezondheidszorg. We pakken gynaecologische problemen aan zoals baarmoederverzakking en fistels. Dit is vooral belangrijk in de afgelegen delen van de regio, waar dergelijke gespecialiseerde zorg ontbreekt.
 • We leveren we een permanente strijd tegen hiv-besmetting en soa’s door te informeren over oorzaken, symptomen en gevolgen. Veel slachtoffers van verkrachting zijn onbewust drager van seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat is zowel voor henzelf als voor hun partner een groot risico.

Al deze preventie en sensibilisering op het terrein ondersteunen we met lokale radio-uitzendingen. Radio is een belangrijk communicatiemedium waarmee we een zeer groot publiek bereiken. Dankzij deze activiteiten staat Mamas for Africa in de regio bekend als organisatie die opkomt voor de kwetsbaarste groepen uit de samenleving.

Onze tweedelijnszorg: genezen en herstellen

 • We organiseren lokale gezondheidszorg. Onze medewerkers trekken rond en zoeken vrouwen met specifieke medische klachten op om ze te helpen. Ze komen daar waar de reguliere zorg nooit doordringt.
 • We benaderen actief slachtoffers van seksueel geweld. Dikwijls verbergen ze zich uit schaamte. Onze medewerkers gaan naar hen toe en bieden hulp.
 • We behandelen soa’s die het gevolg zijn van seksueel geweld. Als het mogelijk is dienen we binnen 72 uur na een verkrachting een PEP-kit medicatie toe tegen hiv -besmetting.
 • We bieden tijdelijk onderdak aan slachtoffers van verkrachting, aan vrouwen die verstoten werden, aan vrouwen en meisjes die om sociale redenen dringend opvang en zorg nodig hebben.
 • We vangen vrouwen op met dringende medische noden in onze Maisons de la Femme. Vanuit hun dorp reizen ze naar Bukavu in afwachting van dringende medische zorgen of een heelkundige ingreep die ze in hun dorp niet kunnen krijgen. We kunnen hiervoor rekenen op dr. Mukwege en zijn team in het Panzi-ziekenhuis in Bukavu.
 • We geven slachtoffers van verkrachting psychologische zorgen. Enkel zo kunnen ze hun traumatische ervaringen enigszins verwerken. Dit gebeurt in groep. Vrouwen met ernstige trauma’s krijgen individuele begeleiding.
 • We bemiddelen wanneer slachtoffers door hun echtgenoot worden verstoten. Met onze inspanningen willen we tegelijk een mentaliteitswijziging tot stand brengen.

Onze derdelijnszorg: ondersteunen en opleiden

 • We maken vrouwen zelfredzaam met vormingen en opleidingen. Zo maken we vrouwen bewust van hun grondrechten. Hiermee vergroot hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich beter staande houden in hun gemeenschap.
 • We ondersteunen vrouwen die zich verenigen in groepen en versterken op die manier de onderlinge solidariteit. Zo kunnen ze een gemeenschappelijke en daadkrachtige rol spelen in hun gemeenschap.
 • We bieden vrouwen opleidingen aan die leiden tot economische onafhankelijkheid. Ook die dragen bij tot een vergrote zelfstandigheid en zelfzekerheid.
 • We doen aan capaciteitsversterking door onze lokale partners opleidingen en vormingen aan te bieden zodat ze nog sterker op het terrein verschijnen en hun werk met meer succes kunnen uitvoeren.
 • We leiden nieuwe medewerkers op zodat op termijn een fijnmazig netwerk van sociaalwerkers, psychologische assistentes en verzorgenden ontstaat. Op die manier willen we gezondheidszorg tot in de verste uithoek van de regio brengen.
 • We werken samen met andere hulporganisaties in de regio. Dat doen wij door vrouwen door te verwijzen, wanneer wij hen niet kunnen helpen. Of omgekeerd, door slachtoffers op te vangen en te helpen die naar ons worden doorverwezen. Deze netwerking is belangrijk om samen sterker te staan!
 • We organiseren seminaries en overleg met andere betrokken partijen (inclusief overheidsinstanties) om ook bij de autoriteiten en politici het thema van geweld tegen vrouwen op de agenda te plaatsen.

In al onze acties staat de vrouw centraal. Vrouwen weerbaar maken zodat ze zelf opkomen voor hun rechten is de kern van ons werk. Dit doen we altijd met respect voor de heersende culturele normen en gewoonten. We dringen in geen geval de westerse kijk op vrouwenrechten op. Dat zou trouwens niet werken. Belangrijk is dat vrouwen zelf ontdekken hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, zonder te breken met hun culturele eigenheid.