We're hiring!

Vacature Directeur (M/V/X) Mamas for Africa

Mamas for Africa is een vzw die Afrikaanse vrouwen en meisjes steunt in hun strijd tegen seksueel en gender gerelateerd geweld; ze is actief in Oost-Congo meer bepaald in de regio rond Bukavu en Uvira.

Samenvattend zal de directeur 4 rollen combineren, en dit voor zowel de werking in België als in Congo:

 • De rol van leider
 • De rol van manager
 • De rol van coach
 • De rol van netwerker

 

 1. De rol van leider:
 • De directeur is een verbindingsfiguur tussen de RVB van Mamas for Africa, de collega’s in België en de collega’s in Oost-Congo
 • De directeur draagt de visie, objectieven en strategie uit van Mamas for Africa en zal deze ook kunnen beïnvloeden en bijsturen via zijn/haar persoonlijke ervaring
 • De directeur zal de organisatie vertegenwoordigen in meetings met potentiële donoren, privaat en publiek, nationaal en internationaal
 • De directeur zal nauw toekijken op de ethiek en de deontologie van Mamas for Africa: de non-discriminatie van patiënten, de aanwerving van personeel (zowel in België als in Congo), de transparantie en communicatie rond de werking en de financiën en het trouw blijven aan de missie en de visie van de organisatie.

 

 1. De rol als manager:
 • De directeur is verantwoordelijk voor activiteitenverslag van de organisatie in samenspraak met de voorzitter
 • De directeur is verantwoordelijk voor het financieel bilan, de jaarlijkse budgetopmaak met de steun van de financieel expert. De boekhouding wordt verzorgd door een externe boekhouder waarmee de directeur jaarlijks het verslag bespreekt
 • De directeur is verantwoordelijk voor het HR-beleid. Daartoe behoren o.a. de selectie en aanwerving van zowel vaste als vrijwillige medewerk(st)ers, het uitwerken en opvolgen van het takenpakket en het ondersteunen van de medewerkers in hun autonomie.
 • De directeur, in samenspraak met de voorzitter, onderhoudt contacten met diverse externe specialisten en adviseurs om de professionele werking te ondersteunen
 • De directeur zorgt voor de meest efficiënt mogelijke structuur binnen het kader van de organisatie


 1. De rol als coach:
 • De directeur coacht de medewerkers in de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden;
 • De directeur zorgt voor een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie in de professionele en menselijke relatie, en schept een klimaat waarin de personeelsleden en de vrijwilligers hun motivatie kunnen versterken, zowel in België als in Congo
 • De directeur zorgt voor inspraak van collega’s en werkt in onderling overleg de strategie uit op inhoudelijk en financieel vlak evenals op het vlak van fondsenwerving en externe communicatie.

 

 1. De rol als netwerker:
 • De directeur zal met steun van de voorzitter of leden van de RVB de netwerking van Mamas for Africa helpen uitbreiden en versterken;
 • De directeur zal in naam van de organisatie kunnen en moeten deelnemen aan diverse spreekbeurten, openbare vergaderingen, nationale en internationale evenementen waarin Mamas for Africa als verdediger van vrouwenrechten zijn rol kan opnemen.
 • De directeur neemt deel aan of zal alleen buitenlandse exploratoire en evaluatie zendingen uitvoeren in Bukavu en Uvira
 • De Directeur zal regelmatig verslag uitbrengen aan de RVB van Mamas for Africa over de evolutie van de werking

 

Wat verwachten we verder?

 • Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met internationale solidariteit met een bijzondere focus op de realiteit in Oost-Congo.
 • Je hebt een aantal jaar ervaring in een leidinggevende functie (minimum 5 jaar): je beschikt over nodige management- en communicatieve capaciteiten om een team te coachen, te motiveren en aan te sturen.  
 • Je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt ideeën uit tot strategische en operationele plannen. 
 • Je neemt op het juiste moment beslissingen en kan standpunten innemen en je hieraan committeren. 
 • Je bewaakt de voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers.  
 • Je geeft op een resultaatgerichte manier richting aan medewerkers. 
 • Je geeft taken en verantwoordelijkheden door, rekening houdend met de interesse, ambitie, ontwikkeling en competentie van medewerkers; je volgt de gedelegeerde taken op. 

 

Ons aanbod

 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;    
 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance;    
 • Een fijn team zowel in België als in Congo
 • Een gezellig kantoor met een informele sfeer;    
 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job
 • Een concurrentieel loon binnen de ngo-sector    
 • Verdere voordelen: interessante thuiswerkregeling, eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;    

 

Selectieprocedure

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van curriculum vitae, moeten vóór 18 april worden opgestuurd naar Jan Goossens via jan@mamasforafrica.be