Seksueel geweld als oorlogswapen

Onze partner en Nobelprijswinnaar van de Vrede Denis Mukwege stelt het zo: “seksueel geweld is een goedkoop, toegankelijk en zeer destructief wapen.”

Seksueel geweld heeft minstens zoveel gevolgen als klassieke wapens. Het leidt tot een bevolking die massaal op de vlucht slaat. Daarnaast vernietigt seksueel geweld – net zoals klassieke wapens – de demografie van de vijand. Sommige vrouwen zullen niet meer in staat zijn om nog kinderen te krijgen en zelfs als ze het kunnen, is hun vruchtbaarheid zeer laag.

Mamas for Africa strijdt tegen dit geweld.

Mamas for Africa biedt medische en psychologische hulp aan de overlevers. Maar we zetten natuurlijk ook in op sensibilisering en preventie. Dankzij jouw steun laten we samen vrouwen vooruitgaan.

Maar waarom is er zoveel geweld in Oost-Congo?

In Oost-Congo zijn er al meer dan 25 jaar gevechten tussen gewapende groepen. Een belangrijke oorzaak voor die oorlog zijn de vele grondstoffen die in de grond zitten, zoals goud en coltan. Van goud weten we allemaal dat het veel waard is. Maar ook grondstoffen zoals coltan zijn vandaag onmisbaar. Coltan hebben we bijvoorbeeld nodig in onze smartphones. Die gewapende groepen willen de baas zijn over de grondstoffen. Ze verkopen die aan andere landen om geld te verdienen.

Daarom verjagen ze de mensen uit hun huisjes en worden veel vrouwen en meisjes slachtoffer van seksueel geweld. Ze worden dan aan hun lot overgelaten en vaak ook nog eens weggestuurd door hun man. Want een vrouw die verkracht is, brengt schande over de familie. Op die manier worden hele families kapot gemaakt en krijgen bendes vrij spel.

‘Seksueel geweld inzetten als oorlogswapen’ is een strategie die in Oost-Congo al lang wordt toegepast.

Het ontmenselijken en het vernederen van de tegenstander doet de hele gemeenschap uiteen vallen. Doordat er zoveel seksueel geweld op vrouwen en meisjes werd gepleegd, is seksueel geweld vandaag ook heel normaal geworden. Het zijn niet alleen meer gewapende mannen die verkrachten. Het gebeurt nu dikwijls ook door mannen uit de buurt.

Dankzij uw steun maakt Mamas for Africa het verschil voor deze meisjes en vrouwen die anders zonder hulp achterblijven.