Nzigire kon kiezen: zich laten afslachten of ...

Vorig jaar werd Nzigires man vermoord door rebellen. Zomaar, omdat hij onverwacht hun pad kruiste. Sindsdien probeerde Nzigire zichzelf en haar vier jonge kinderen in leven te houden. Dat ging moeizaam en met veel vallen en opstaan. Maar Nzigire is een dappere vrouw. Een doorzetter.

Tot die dramatische dag, later in datzelfde jaar.

Nzigire was aan het werk op haar veld wanneer ze werd aangesproken door vijf militairen. Aan haar de keuze: afgemaakt worden of zich laten verkrachten door alle vijf de mannen. Wat een verscheurende, onmenselijke keuze!

Zij liet zich door de mannen misbruiken, omdat ze dacht aan haar vier kinderen. Wat moest er van hen worden zonder moeder? Maar de ontreddering en pijn waren er niet minder om.

Gelukkig vond Nzigire de weg naar Mamas for Africa. Onze psychologe ontfermde zich onmiddellijk over haar en haar gezin. Ze kreeg opvang, onderdak en verzorging.

Geloof me, ik was totaal ontdaan, toen ik Nzigires verhaal uit haar eigen mond vernam, tijdens mijn werkbezoek aan Bukavu en Uvira als kersvers directeur van Mamas for Africa. Maar tegelijk was ik vol bewondering. Voor de sterke vrouw die ik voor me zag. Voor haar levenskracht, haar strijdlust, haar wil om dit gebeuren achter zich te laten en het leven opnieuw te omarmen.

 

Mamas for Africa is in de regio een bepalende factor in de strijd tegen het seksueel geweld. De vrouwen en mannen die ik in Oost-Congo ontmoette, laten me nooit meer los. Niet de slachtoffers, niet de medewerkers en partners van Mamas for Africa die zich onverkort voor hen blijven bekommeren.

Ook in 2023 zullen weer honderden Oost-Congolese vrouwen te maken krijgen met nietsontziend seksueel geweld. Zij rekenen op Mamas for Africa, op u om het leed dat hen zo wordt aangedaan te boven te komen. Uw hulp is dus broodnodig. Mag ik rekenen op uw gulheid tijdens de komende feestperiode?

 

Doe een gift en breng hoop voor de meisjes en vrouwen in Oost-Congo!

 

Dank,

Anke Dumez, directrice Mamas for Africa