Mamas for Africa in uw testament?

Wellicht vernam u het al via de media. Vanaf 1 juli 2021 gaat in Vlaanderen het 0%-tarief in voege voor schenkingen en legaten aan goede doelen. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal vanaf dan veranderen: dat houdt in dat testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Het decreet hierover werd recent gestemd en goedgekeurd in het Vlaams Parlement. In Brussel en Wallonië verandert er niets.

Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor uw particuliere begunstigden. Bovendien is de kans groot dat het goede doel zoals Mamas for Africa meer erfbelasting moet betalen dan de waarde die het ontvangt. In dat geval zou het genoodzaakt zijn om het legaat te verwerpen. Uw testament zal dus veelal niet meer uitvoerbaar zijn of niet de uitwerking hebben die u voor ogen had.

De nieuwe regels gelden voor alle overlijdens na 30 juni 2021. Ongeacht de datum waarop u uw testament heeft opgemaakt.

Had u al een duolegaat opgesteld? Dan zal het dikwijls nodig zijn uw testament aan te passen om zeker te zijn dat de regeling aan uw wensen beantwoordt. Hopelijk ligt uw hart nog steeds bij Mamas for Africa. Voor Mamas for Africa zijn legaten immers onmisbaar om de strijd tegen seksueel geweld op vrouwen en meisjes in Oost-Congo verder te zetten.

Voor de particuliere begunstigden in uw testament met duolegaat zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op een enkel legaat aan Mamas for Africa is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.

Ook voor schenkingen aan het goede doel zoals Mamas for Africa geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij Mamas for Africa terecht.

Meer info nodig? Indien u Mamas for Africa wenst op te nemen in uw testament of juridisch advies wenst in te winnen over hoe u uw testament kan aanpassen, kan u ook altijd terecht bij Sandra Nelles (sandra@mamasforafrica.be of 0495/21 55 23).