Jaarverslag 2020

Download nu ons jaarverslag van 2020. Lees mee hoe we in een moeilijk jaar het verschil maakten en bleven vechten voor de vrouwen in Oost-Congo.

Mamas for Africa investeert in de kracht van mensen. Want we helpen vrouwen die slachtoffers werden van seksueel en gendergerelateerd geweld. Maar evengoed helpen we onze collega’s en lokale medewerkers, door hen op allerhande manieren de juiste ondersteuning te bieden. We doen dat met respect voor de lokale gewoonten, de cultuur én de eigenheid van de mensen.

Dit jaarverslag werd mee geschreven door onze donateurs. Want onze talrijke donateurs hebben er mee voor gezorgd dat we, ook in coronatijden, het verschil konden maken voor vrouwen die op ons rekenden. En daar zijn we hen allen bijzonderlijk erkentelijk voor.

Met deze publicatie kijken we niet enkel achteruit. Want samen willen we vooruit. Samen met onze lokale partners zoeken we naar acties die écht werken. Daarin schuilt onze kracht. En het is uw garantie dat uw steun efficiënt wordt benut.

Naast de medische en psychologische hulp, waarin we al jaren onze meerwaarde hebben bewezen, zijn dit onze andere aandachtspunten voor de komende jaren:

  1. Inzetten op sensibilisering. Zo zetten we onze schouders onder een breed gedragen gedragsverandering in de Congolese samenleving.
  2. Bemiddelen om gebroken gezinnen weer te verzoenen. Want nog te veel slachtoffers van seksueel geweld worden verstoten door hun familie. Wegens taboe en schaamte. Hier willen we komaf mee maken.
  3. Gezinsplanning is een relatief nieuw actieterrein. Informeren over contraceptie, voorlichting geven over gezinsplanning, aandacht vragen voor de rol van de vrouw in dit proces.

DOWNLOAD HIER ONS JAARVERSLAG

HELP MEE!