In Oost-Congo is één op drie vrouwen slachtoffer van seksueel geweld!

Niemand wordt gespaard.

Voor de slachtoffers is er helaas maar weinig hulp. Enkel organisaties zoals Mamas for Africa trekken zich het lot van de slachtoffers aan. We bieden hulp op vele manieren: met onderdak, medische verzorging, slachtofferhulp en psychologische bijstand. Maar ook door sensibilisering en de empowerment van vrouwen.

Help mee: https://steun.mamasforafrica.be/