Hoe werkt Mamas for Africa in Oost-Congo?

Voortaan werkt Mamas for Africa nog maar vanuit één Maison de la Femme. De twee huizen van Uvira en Bukavu worden namelijk samengevoegd tot één centraal huis in Bukavu. Vanuit dit huis bedienen we een groot deel van de provincie Zuid-Kivu met onze multidisciplinaire teams. Zij gaan dagelijks van dorp tot dorp. Daarnaast bieden we in ons Maison de la Femme opvang aan meisjes en vrouwen.

 

 

 

Maar als we een Maison de la Femme sluiten, laten we dan de bevolking niet in de steek?

Nee, integendeel! Want we besteden namelijk nog meer aandacht aan onze 11 onthaalcentra in Uvira én op het platteland. Afhankelijk van de steeds wisselende situatie begeven onze verplegers, psychologen en assistenten zich gericht naar deze centra. Daarnaast kan de lokale bevolking er terecht voor consultatie, verzorging, ondersteuning, …

Op deze manier bestendigen we onze aanwezigheid op het platteland van Zuid-Kivu, daar waar de nood het hoogst is.

Bekijk een kaartje

 

 

Een netwerk van lokale medewerkers

Zuid-Kivu, het deel van Oost-Congo waar Mamas for Africa zich inzet voor kwetsbare vrouwen en meisjes, is een omvangrijk gebied. Het is ongeveer tweemaal zo groot als België en er wonen zowat 5 miljoen mensen, verspreid over honderden dorpjes. Het is voor onze mensen onmogelijk om overal tegelijk te zijn. Daarom breiden we ons netwerk op van lokale onthaalpunten uit. Deze centra worden uitgebaat door lokale medewerkers.

Deze lokale medewerkers, mannen en vrouwen, zijn onze APS’sen. Dat is de afkorting van Assistent Psycho-Sociale. Het zijn mannen en vrouwen die het verlengstuk zijn van ons werk in de afgelegen dorpen. Ze kennen de eigen gemeenschappen door en door en schieten in actie als er ergens iets niet pluis is met een vrouw of haar familie. Vrouwen en meisjes kunnen bij hen ook terecht voor consultaties, met vragen, …

 

Bora Tito is APS en vertegenwoordigt Mamas for Africa in Kalehe.

Bora baat ons onthaalpunt in Kalehe uit. Ze is het aanspreekpunt, ze helpt waar kan. En ze staat constant in contact met ons Maison de la Femme in Bukavu.

Om vanuit hetzelfde engagement en met een gedegen kennis van zaken hun werk te kunnen doen, nodigen we Bora en haar collega’s geregeld uit in ons Maisons de la Femme van Bukavu waar ze een doorgedreven training krijgen. En uiteraard gaan we zelf veel ter plaatse en bieden we kennis en ondersteuning.

 

Bora Tito is APS. Deze sterke vrouw vertegenwoordigt Mamas for Africa in Kalehe.

 

Zorgen voor de meest kwetsbare vrouwen is de kern van ons dagelijks werk. Maar zorgen voor hen die moeten zorgen voor die vrouwen, is minstens even belangrijk. Ook daar zetten we op in. Samen sterk!

Opleiding van de APS'sen in Bukavu.

 

Jij bent deel van ons team. Dankzij jouw steun werken onze ploegen dag na dag aan gerechtigheid, waardigheid en gelijkheid voor vrouwen. Samen laten we vrouwen vooruitgaan!