Een nieuw speerpunt: gezinsplanning

Gloria is pas mama geworden. Haar man, Fréderic, leeft op een wolk! Hij houdt van Gloria én van veel kinderen. Liefst van al wil hij er snel nog een baby bij. Maar Gloria kent haar lichaam. Dat is moe, nog uitgeput van de zwangerschap. Ze wil graag een pauze inlassen. Maar hoe vertelt ze dát aan haar man?


(foto: Fréderic en Gloria in gesprek met onze medewerkers)

 

Het is een dilemma waarmee veel vrouwen in Oost-Congo kampen. ‘Hoe vorm ik met mijn man een mooi gezin, en bescherm ik toch ook mezelf?’

Gezinsplanning is niet gebruikelijk in Oost-Congo. Anticonceptie is er zo goed als taboe. Het hebben van veel kinderen wordt er beschouwd als een vorm van rijkdom, de verzekering voor de toekomst. Maar voor de vrouwen zijn al die opeenvolgende zwangerschappen een uitputtingsslag. Bovendien zijn de risico’s niet min. Dagelijks sterven in he land nog 810 vrouwen in het kraambed (*). Voor vele andere moeders veroorzaken de (te) snel opeenvolgende zwangerschappen ernstige gezondheidsproblemen, zoals baarmoederverzakking.

Stilaan sijpelen die nieuwe ideeën over zwangerschap en voortplanting door in Oost-Congo. Sommige echtparen beseffen dat een groot gezin niet per se een weldaad is. Maar gezinsplanning is nog grotendeels onbekend. Het is een kwestie van voorzichtig schuifelen en omzichtig argumenteren. Gelukkig kunnen we daarvoor samenwerken met lokale vrouwenbewegingen die de situatie op het terrein zeer goed kennen.

Voor ons is gezinsplanning een wezenlijk onderdeel in het bestrijden van seksueel geweld. Op die manier maken we mannen en vrouwen bewust van hun beider rol in het stichten en vorm geven van een gezin.

Belangrijk in onze aanpak is dat we zowel mannen als vrouwen bereiken. Vrouwen empoweren lukt niet zonder ook de mannen sterker te maken – niet in hun mannelijkheid, maar in hun begrip voor de rol en de rechten van vrouwen. Mamas for Africa is daarvoor in Oost-Congo een van de meest gewaardeerde partners.

Wij kunnen dit werk doen, omdat in België duizenden sympathisanten onze acties volgen en steunen.

 

(*) Bron: www.mo.be‘Om moedersterfte te stoppen is geen vaccin nodig’