Vergeten vrouwen van Oost-Congo

Tientallen vrouwen in Oost-Congo zitten opgesloten in de gevangenis. Soms terecht dikwijls echter zonder reden. Altijd aan hun lot overgelaten. Mamas for Africa helpt deze vergeten vrouwen, de Oubliées du Monde.

Immaculée Ndonga is niet haar echte naam. Die wil ze liever onvernoemd laten. Want Immaculéé zit in de gevangenis. Waarom? Dat weet ze zelf niet goed. Op een dag stonden soldaten voor haar huis en die namen haar mee. Ze werd opgesloten, samen met een handvol andere vrouwen.

Immaculéé heeft een vermoeden waarom uitgerekend zij werd opgepakt. Jaloezie zou wel eens aan de basis van haar arrestatie kunnen liggen, meent ze. Maar het heeft allemaal weinig belang. De vrouw is zichtbaar aangeslagen en bang. Al enkele maanden zit ze opgesloten, maar intussen is er tegen haar nog geen formele aanklacht geuit. Erger zelfs, tot vandaag heeft Immaculée geen advocaat gezien die haar kan uitleggen waarom ze is opgesloten.

Zoals Immaculéé zijn er tientallen vrouwen in Oost-Congo. Sommigen hebben inderdaad een vergrijp gepleegd. Ze beseffen dat ze een fout begaan hebben. Maar ook zij krijgen op geen enkele wijze een eerlijk proces. Ze zitten vast en daar blijft het bij.

De gevangenis is geen lachertje

Wie in Congo in de gevangenis belandt, raakt volledig aan zijn lot overgelaten. Mannen hebben meestal het geluk dat hun vrouwen zich om hen bekommeren. Ze komen met eten en kleding naar het prison. Voor vrouwen zijn de kaarten veel minder gunstig geschud. Dikwijls worden ze verstoten en vergeten door hun familie. Daardoor kwijnen ze weg in eenzaamheid en ontbering.

Mamas for Africa trekt zich het lot van deze vrouwen aan. We doen dat samen met de vzw Les Oubliées du Monde. Deze partnerorganisatie werd opgericht om vrouwen in gevangenschap te helpen. Materieel, psychologisch en met juridisch advies.

Een advocaat en een opleiding

De Oubliées du Monde maakt de levensomstandigheden van deze vrouwen iets draaglijker. Daarvoor vraagt ze hulp aan externe organisaties. Zo doet ze een beroep op Advocaten zonder Grenzen om de vrouwen bij te staan. De vrouwen die zonder aanklacht in de gevangenis verblijven proberen ze vrij te krijgen. De anderen krijgen hulp tijdens hun proces. 

Mamas for Africa neemt de materiële steun voor haar rekening. We geven de vrouwen de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Dat zal straks hun re-integratie in de samenleving bevorderen.

Ongezonde omstandigheden

Het leven in de gevangenis is allesbehalve menswaardig. Voor persoonlijke hygiëne is er vrijwel geen plaats of mogelijkheid. Bovendien is de geestestoestand van veel vrouwen zo slecht dat ze zich niet of nauwelijks kunnen verzorgen. Ook daar biedt Mamas for Africa hulp. Onze veldwerksters komen langs en geven tips en hulp die de levensomstandigheden van de vrouwen enigszins verlichten.

Vrouwen hebben niet veel nodig om hun leven een wending te geven. Een paar kleine kansen volstaan. Mamas for Africa geeft die kansen door de Vergeten Vrouwen van Congo te leren lezen, schrijven en een of andere vaardigheid te leren: naaien, borduren, haken. Van in de gevangenis maken ze kleine textielproducten die lokaal worden verkocht. Daarmee verdienen ze een beetje geld.