Verenigde Naties filmen vrouwen die hulp kregen van Mamas for Africa

OCHA, het Orgaan van de Verenigde Naties voor Humanitaire zaken, ging in februari 2018 mee met een ploeg van Mamas for Africa op het terrein in Zuid-Kivu. De terreinbezoeken in het oosten van de DR Congo kaderen in een grootschalige campagne om de internationale gemeenschap bewust te maken van de problemen waarmee de Congolezen te kampen hebben zoals seksueel geweld, armoede, interne migratie …

Tijdens de terreinbezoeken werden filmopnames gemaakt. Slachtoffers van seksueel en gender gerelateerd geweld die geholpen werden door Mamas for Africa en haar lokale partners en hun families werden geïnterviewd.

Op de documentaire is het nog even wachten maar zopas werd een eerste (Franstalig) artikel online gepubliceerd. Hierin wordt beschreven hoe vrouwen die seksueel geweld overleefden of die te maken kregen met gendergerelateerd geweld dankzij de hulp van Mamas for Africa en haar lokale partners na een lange weg opnieuw kunnen re-integreren in hun gemeenschap nadat ze eerst door hun man werden verstoten als gevolg van wat ze hebben meegemaakt.

Lees het artikel hier of via deze link.