Sensibilisering via luisterspelen

Mamas for Africa zet volop in op sensibilisering. Met luisterspelen bestrijden we het geweld tegen en de uitbuiting van vrouwen in Oost-Congo.

Gedwongen huwelijken zijn heel gewoon in Congo. Meisjes en jonge vrouwen worden versjacherd. Alsof ze koopwaar zijn. En de gevolgen laten zich raden. Er komt veel seksueel geweld voor in gedwongen huwelijken. De vrouw is immers ‘gekocht’ en dus een object waarmee de man mag doen wat hij wil.

Maar het kan nog erger. Ook buiten het huwelijk zijn meisjes zelden veilig. Veel meisjes leven in straatarme gezinnen. En wat doe je dan niet allemaal voor een stuk geurige zeep of een handvol maniok? Zo worden veel meisjes misbruikt.

Dat gebeurt ook door ze een baantje te beloven in een bar of restaurant. Dikwijls zijn het niet meer dan verdoken bordelen. Of wat denkt u hiervan: in ruil voor een goed rapport lokken zelfs leerkrachten meisjes in de val.

Laten we een kat een kat noemen: dít is een triest gevolg van de schrijnende armoede en de sfeer van wetteloosheid en extreem geweld die in Oost-Congo heerst. Maar de dieperliggende oorzaak is natuurlijk de ongelijkheid tussen man en vrouw.

Mamas for Africa én onze Congolese partners spannen zich al jaren in om het leed van verkrachte en mishandelde vrouwen te verzachten. Maar dat is niet genoeg. We willen die vrouwonvriendelijke praktijken een halt toe roepen. Want de wet die ze verbiedt, blijft voorlopig dode letter.

Hardnekkige gewoontes zoals het gedwongen huwelijk verander je niet met een vingerknip. Dat weten we ook wel. Er komt heel wat sensibilisering bij kijken.

In 2016 realiseren we daarom samen met onze Congolese partners luisterspelen. Die zenden we uit op de vele lokale radio’s van de streek.

Waarom radio? En waarom luisterspelen? Omdat dergelijke radioverhalen razend populair zijn in Congo. Vergelijk ze met ‘Thuis’ of ‘Familie’ bij ons. Iedereen luistert ernaar. Vrouwen, kinderen, mannen. Maar ook militairen, politieagenten, dorpsoudsten en ambtenaren. Kortom, radio is een machtig middel om grote massa’s te bereiken.

Met deze luisterspelen zet Mamas for Africa volop in op sensibilisering. We willen mensen van hoog tot laag wakker schudden. We willen bekomen dat er over gedwongen huwelijk en het misbruik van vertrouwen wordt gepraat. Door iedereen! De luisterspelen zorgen daarbij voor de nodige gespreksstof. Op die manier kunnen nieuwe inzichten stilletjes insijpelen in de Congolese samenleving. U kent de kracht van de media!

Elke meisje dat dankzij deze inspanning behoed wordt voor een gedwongen huwelijk, of niét in de prostitutie verdwijnt, is een overwinning. Dat vindt u toch ook?