Internationale erkenning voor het werk van Mamas for Africa

Een delegatie van OCHA bezocht in februari 2018 de streek waar Mamas for Africa actief is. OCHA is de instelling van de Verenigde Naties die zich buigt over humanitaire kwesties overal in de wereld.

De leden van de delegatie trokken samen met medewerkers van Mamas for Africa naar de dorpen in de onrustigste streek van de Democratische Republiek Congo. Die terreinbezoeken kaderen in een grootschalige campagne van de Verenigde Naties om de internationale gemeenschap bewust te maken van de problemen waarmee de Congolezen te kampen hebben, zoals bijvoorbeeld het seksueel geweld, de armoede, de interne migratie …

De delegatie was onder de indruk van het werk van Mamas for Africa en haar partners. Ze drukte haar waardering uit voor de wijze waarop vrouwen die seksueel geweld overleefden, worden opgevangen en geholpen.

Tijdens de terreinbezoeken werden filmopnames gemaakt. Slachtoffers van seksueel en gender gerelateerd geweld en hun families werden geïnterviewd. Die beelden werden later ook vertoond op de Donorconferentie voor de DR Congo van 13 april in Genève.

Bekijk enkele beelden via deze link. Vanaf 2:45 min. is één van de vrouwen aan het woord die hulp kreeg van Mamas for Africa.

Eerder verscheen ook al een (Franstalig) artikel online. Hierin wordt beschreven hoe vrouwen dankzij de hulp van Mamas for Africa en haar lokale partners na een lange weg opnieuw kunnen re-integreren in hun gemeenschap nadat ze eerst door hun man werden verstoten als gevolg van seksueel en gendergerelateerd geweld. Lees het artikel hier of via deze link.