Hoe kunt u helpen?

Mamas for Africa is een kleine organisatie. We ontvangen nauwelijks enige overheidssubsidie. Vooral dankzij uw steun kunnen we de vrouwen in Oost- Congo vooruit laten gaan.

De hulp die wij bieden, stelt de meest kwetsbare vrouwen – vaak slachtoffers van geweld en verkrachting – in staat om zelf iets aan hun lot te veranderen. Hetzij door de noodzakelijke medische zorgen en psychologische begeleiding die Mamas for Africa hun biedt, hetzij door de vormingen en opleidingen die we voor hen mee organiseren.

U kunt ons daarbij op verschillende manieren helpen. Bekijk hieronder welke hulp u het beste ligt.