"Ik zag er die mannen staan" Flora, 51 jaar

Het is altijd gevaarlijk. Dat weten wij vrouwen intussen. Maar wat kunnen we anders doen? Er moet toch eten zijn? Ik was die dag dus naar de markt geweest. Ik liep net voorbij de laatste hutten, op weg naar huis. Ik zag er die mannen staan. Ze keken me aan en lachten. Ik staarde naar de grond, want ik wist hoe gevaarlijk het was om oogcontact te maken. Toch hielden ze me tegen. Ze begonnen aan mijn kleren te trekken. Ik riep dat ze moesten ophouden. Daarop hebben ze met geweld verkracht. De een na de ander.