Ons Jaarverslag

Mamas for Africa maakt elk jaar een jaarverslag op. Hierin leggen we uit hoe we onze giften het afgelopen jaar besteed hebben, wat we gerealiseerd hebben, en geven we details over onze activiteiten. Op die manier krijgt u een overzicht van onze werking en resultaten.

Het is voornamelijk de steun van duizenden schenkers die het ons mogelijk maakt om in Oost-Congo hulp te bieden aan de meest kwetsbare vrouwen.

Lees hier het Jaarverslag van 2016.

Lees hier het Jaarverslag van 2015.

Lees hier het Jaarverslag van 2014.